Preventief krediet info opvragen

Krediet info

Door gebruik te maken van krediet info weten bedrijven vooraf of ze bij klanten of zakelijke relaties problemen kunnen verwachten op het gebied van de betalingen. Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee. Dat geldt zeker als het de betrouwbaarheid van partners ten aanzien van het tijdig betalen van facturen betreft.  Krediet info kan zelfs aanleiding zijn om te besluiten geen zakelijke relatie aan te gaan met een bedrijf. Ook kan een twijfelachtige reputatie op het gebied van het betalen van rekeningen een reden zijn om extra op te letten of betalingen wel volgens afspraak worden nagekomen.

Krediet info

Wat is krediet info?

Bij CBMK is krediet info op twee niveaus op te vragen. Het meest eenvoudig is een online aanvraag naar de kredietwaardigheid van een bedrijf. Je krijgt dan basic informatie waaruit je zelf conclusies moet trekken. Een andere mogelijkheid is het aanvragen van maatwerk krediet info. In dat geval zullen specialisten van CBMK in de cijfers duiken van een bedrijf. Ze maken een rapport op waaruit precies is te zien in hoeverre het bedrijf in het verleden zijn facturen volgens afspraak heeft betaald. Je kunt dan een gefundeerde beslissing nemen over het aangaan van een zakelijke relatie met zo’n bedrijf.

Debiteurenadministratie

Krediet info is niet meer dan een handig hulpmiddel. Om zeker te zijn dat je er als bedrijf alles aan doet om betalingsachterstanden te voorkomen is het essentieel dat de debiteurenadministratie op een professionele manier is opgezet. Zodra er een te laat betaalde factuur wordt ontdekt worden meteen de juiste stappen gezet om de betaling alsnog te laten plaatsvinden. Dat betekent dat de afdeling alert moet zijn en over voldoende juridische kennis moet beschikken. Bedrijven die verzekerd willen zijn van een goede debiteurenadministratie kunnen die uitbesteden. CBMK verzorgt dan de volledige financiële administratie.