Hoe kan je een evacuatieplan maken?

Als er brand uitbreekt, is er geen tijd om te twijfelen. Er zal efficiënt, kordaat en snel gehandeld moeten worden. Daarvoor moet iedere aanwezige precies weten wat hij of zij op welk moment moet doen. Deze handelingen worden voor elk bedrijf vastgelegd in het evacuatieplan. Dus: waarom zou je een evacuatieplan maken? Iedereen komt snel en veilig uit de brand! Daarnaast is het volgens artikel 14 van K.B. (28 maart in het jaar 2014) verplicht om als werkgever op iedere laag van je gebouw een ontruimingsplattegrond of evacuatieplan op te hangen.

Wat is de opmaak van een evacuatieplan?

Een evacuatieplan laat zien hoe er gehandeld moet worden bij een noodgeval. Zo kan iedereen op een veilige manier uit het gebouw ontkomen. Ook kunnen door inzet van het evacuatieplan snel de benodigde hulpmiddelen worden ingezet en gelokaliseerd. Heel nuttig en zelfs noodzakelijk dus voor je bedrijf! In een evacuatieplan moeten ten minste deze vier zaken helder worden. Ten eerste moeten de gebouwen in kaart worden gebracht en daarbij ook de nutsvoorzieningen en de signalisatie. Ten tweede moeten mogelijke gevaren worden geïdentificeerd. Daarnaast moeten de maatregelen die genomen moeten worden benoemd worden. Ten vierde moeten de interventiemiddelen in kaart worden gebracht. Met deze vier onderdelen vorm je een heel evacuatieplan.

Wat houdt een evacuatieplan precies in?

Gebouwen worden volledig in kaart gebracht. Hier zijn ook de ligging, de inplanting van de gebouwen en de niveaus in aangebracht. Ook een veiligheidssignalisatie moet hierin staan. De nutsvoorzieningen die aanwezig zijn, zoals brandbare stoffen, gas, elektriciteit en water, worden ook opgetekend. Al deze gegevens zorgen dat alle gevaren benoemd worden, die door infrastructuur of aanwezige stoffen wel eens kunnen voorkomen. Hierna kunnen de interventies die hebben plaatsgevonden vanwege de brandpreventie ten uitvoer komen.